म र मेरो भाई

Posted by

म जहाँ जान्छु,

उ मलाई पछ्याइ रहन्छ,

म नआइजा भन्छु,

मेरै वरी परी घुमी रहन्छ,

म जा भन्छु,

ऊ जाँदै जान्न,

मैले भनेको कुरो,

ऊ मान्दै मान्दैन,

कतै पनि भेटिन्न यस्तो जोडी,

म र मेरो भाई ।

चाहीने काम ऊ,

गर्दै गर्दैन,

नचाहिने काम बाट,

उस्को ध्यानै हट्दैन,

म जे भन्छु,

ऊ उल्टो गर्छ,

म बस भन्छु,

ऊ उट्छ,

म उठ् भन्छु,

ऊ बस्छ,

कतै पनि भेटिन्न यस्तो जोडी,

म र मेरो भाई ।

म उस्लाई उठाउन खोज्छु,

ऊ सुती रहन्छ,

म सुतेको बेला उठेर,

मलाई झक्झकाइ दिन्छ,

यसो गर्छ, त्यसो गर्छ,

नचाहीने बेला मा

मैलाई दु:ख दिन्छ,

कतै पनि भेटिन्न यस्तो जोडी,

म र मेरो भाई ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *